Get Amazing Stories

Get great contents delivered straight to your inbox everyday, just a click away, Sign Up Now.
Nom i cognoms
Adreça electrònica

EXTRAESCOLARS 2017/2018

TASTET TECNOLÒGIC (Escola Sobrequés)

 

Dilluns

16:30h a 17:30h

Mínim 6 alumnes, màxim 15 per grup.

En cas que es superi aquest número es desdoblarà el grup.

3 quotes de 75€ per alumne (90€ els no socis de l’AMPA)

*Es cobrarà el rebut trimestral per avançat a l’octubre, el gener i l’abril.

QUÈ FAREM?

Desenvolupar un ampli ventall de projectes audiovisuals i multimèdia perquè adquireixin les competències necessàries per al seu futur, és a dir, treballs de fotografia, cinema, videojocs, web i creativitat.

AMB QUÈ?

Amb una gran varietat de suports multimèdia (iPad, ordinador, càmera fotogràfica, càmera de gravar…).

*ERAM Zeta es compromet a aportar tot el material audiovisual que sigui necessari per dur a terme el curs.

COM HO FAREM?

Mitjançant petits projectes innovadors i atractius per als alumnes que fomentin la capacitat creativa i resolutòria dels nens.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

  • Desenvolupar estratègies resolutòries davant de situacions problema.
  • Dissenyar projectes creatius i eficaços amb relació a paràmetres.
  • Reconèixer les possibilitats que ofereix el material multimèdia.
  • Treballar cooperativament.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms de l'alumne:*

En/Na:

DNI

Adreça

Telèfon

e-mail

Autoritzo a que es carreguin al compte bancari nº IBAN:

els rebuts corresponents a aquesta activitat.autoritzo que aquest/a alumne surti de l'escola sol/a un cop acabada l'activitat.AUTORITZO a ERAM Zeta a poder penjar a l’apartat blog del web eramzeta.com fotografies i vídeos de les activitats amb finalitat informativa per a les famílies.

AUTORITZO a ERAM Zeta a poder penjar fotografies i vídeos al web, al Facebook, al Twitter i als diferents cartells promocionals amb finalitat divulgativa.

Observacions: