Get Amazing Stories

Get great contents delivered straight to your inbox everyday, just a click away, Sign Up Now.
Nom i cognoms
Adreça electrònica

Condicions generals

Les següents són les condicions generals que regeixen el funcionament de l’escola ERAM Zeta i la seva pàgina web.

General

Utilitzar aquest lloc Web i/o registrar-se com a usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes Condicions d’Ús i de les Condicions Generals de contractació.

Propietat del lloc Web

Aquest lloc Web és propietat de ERAMMEDIALAB SL Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny i programari són propietat de ERAMMEDIALAB SL.

 

Tots els elements d’aquest lloc Web, incloent sense limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i tractats internacionals referits als Dret d’Autor.

Responsabilitats

A pesar que ERAMMEDIALAB SL posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud en el contingut d’aquest lloc Web, aquest pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment no garantim la veracitat, la fiabilitat o l’exactitud del seu contingut.

 

ERAMMEDIALAB SL rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (links), amb el lloc Web de ERAMZETA.

 

Sota cap circumstància, ERAMMEDIALAB SL serà tingut com a responsable de cap dany o perjudici de cap tipus sorgit de, o en relació, a l’ús d’aquest lloc Web.

 

Haurà d’indemnitzar a ERAMMEDIALAB SL contra qualsevol dany o perjudici que resulti de l’incompliment per la seva banda de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquest lloc Web sense prèvia autorització.

Divisibilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions manca o passés a mancar de validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però solament en la mesura d’aquesta precisa falta de validesa, i no afectarà a cap altra estipulació de les presents condicions.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions Generals han de ser interpretades i estan regides per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Girona. No obstant, això no impedirà a ERAMMEDIALAB SL d’exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

En cas d'accident

En cas d’accident ERAM Zeta trucarà a la persona de contacte, en cas que aquesta no respongui ERAM Zeta es reserva el dret a trucar als serveis d’urgència i portar a l’alumne al centre mèdic en què el professional sanitari consideri més adient.

En cas de malaltia

En cas que l’alumne tingui alguna al·lèrgia o malaltia de tipus contagiosa haurà de comunicar-ho a ERAM Zeta. Aquest es reserva el dret a prendre les precaucions oportunes o a rescindir el contracte en cas que ho cregui oportú.

Modificacions

ERAMMEDIALAB SL es reserva el dret a canviar el contingut d’aquest lloc Web, en qualsevol moment i sense avís previ.

Privadesa totalment garantida

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les Dades Personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers de dades de ERAMMEDIALAB SL, sent responsable del seu manteniment i utilització.

 

El Client garanteix que les Dades Personals facilitades a ERAMMEDIALAB SL són correctes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. El titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, enviant un e-mail a: erammedialab@eram.cat

 

Els suports tècnics estan degudament protegits d’Internet. Els nostres servidors dedicats tenen com a objectiu principal, protegir tota la informació.

 

Les teves dades tenen confidencialitat màxima i únicament seran usats per part de ERAMMEDIALAB SL, o si s’escau pels socis col·laboradors amb els que es coorganitzin les activitats contractades, per posar-nos en contacte amb tu i mantenir-te informat de les ofertes, novetats, promocions, descomptes i sorteigs.